Byggepladsservice & håndværkerslutrengøring

– Når tiden er vigtig

 

Få proffesionel hjælp til afdækning af eksempelvis huset, så der ikke sker yderligere skader, og situationen forværres.

Byggepladsservice & håndværker-slutrengøring

Vi tilbyder løbende oprydning på din byggeplads, rengøring af skurvognene, miljøtilsyn på byggepladsen, tilsyn ved containerpladsen samt styring af intervaltømning af containere. Derudover kan vi også være behjælpelige med slutrengøring indenfor nybyggerier, ombygninger og tilbygninger.

Faste samarbejdsaftaler

Vil du være vores faste kunde, kan vi tilbyde dig en fast serviceaftale i forbindelse med længerevarende opgaver, så du altid ved, hvem du skal kontakte, hvis der opstår uforudsigelige udfordringer. Vi sørger desuden for billeddokumentation af alle udførte opgaver, så du har sikkerheden på din side.

Forefalden arbejde

Vi udfører også alt det forefaldende arbejde, som I ønsker udført. Derudover tager vi os også af nedbrydningsopgaver, registrering, tømning og flytning af lager til nye lokaler, ud- og nedlægning af køle- og varmerør, binding af rørføringer, afdækning af tag, ovenlys og rytterlys, opsætning af midlertidige tagrender og nedløbsrør.

Sidst, men ikke mindst, påtager vi os også den fulde opgave, når det gælder afdækning og midlertidig lukning af døre, porte og vinduesåbninger i nybyggerier.

Vi tilbyder

  • Ind- og udvendig vinduespolering
  • Støvbinding
  • Imprægnering af nye og gamle betongulve
  • Afrensning af gamle facader både ind- og udvendig i forbindelse med ombygning eller tilbygning
  • Facadeimprægnering af nyopførte beton- og søstensfacader samt murstensfacader.

Skal du bruge arbejdskraft til industrirengøring?
Kontakt os her.

Find os

Hodsager

Broby

Esbjerg

Hasselager

Herlev

Nørre Sundby

Rødekro

Slagelse

Vejle

Viborg

Thisted

Tlf. 9712 0118 

Skade@dis.as