Tørisblæsning

– En effektiv afrensningsmetode

Én af de nyeste og mest effektive værktøjer i bekæmpelsen af skimmelsvamp er tørisblæsning.
Her kan du læse mere om, hvilke løsninger vi tilbyder.

Tørisblæsning

Metoden gør det muligt at afrense bygningsoverflader for skimmelsvampangreb uden brug af kemikalier. Alternativet til tørisblæsning er ofte at fjerne hele bygningsdele, eller bruge meget skrappe kemikalier.

Hvis de bærende konstruktioner skal fjernes, indebærer dette normalt en totalrenovering eller nedrivning af bygningen. Men tørisblæsning kan skimmelsvampe på alle tilgængelige materialeoverflader renses, og det er muligt at bevare og genanvende de vigtigste bygningsdele og installationer.

Hvad er tørisblæsning?

Tørisblæsning er en ny blæsemetode, der benytter små kompakte tørispiller som blæsemiddel. Disse tørispiller accelereres i en trykluftstrøm, som det kendes fra traditionelle blæsemetoder.

Tørisblæsning erstatter højttryksspuling og andre traditionelle blæsemetoder der benytter sig af blæsemidler som for eksempel sand, glas og plast.

Tørisblæsning har den fordel, frem for andre rensemetoder, at den kombinerer mekanisk afrensning med en dræbende effekt.

 

 

Den voldsomme kuldepåvirkning fra tørisen (-79 C) gør, at meget af den opvoksede skimmelsvamp slås ihjel. Samtidig bevirker de små tøriskorn, at den afrensede overflade efterfølgende er fuldstændig ren.

Tørisblæsning kan anvendes på de fleste faste overflader så som træ og træbaserede plader, stål, beton og letbeton, tegl, maling og lak. Det kan ikke anbefales at anvende tørisblæsning på porøse overflader.

 

3 gode grunde til at anvende tørisblæsning

Miljømæssige fordele

Tøris er fuldstændig ugiftigt. Man slipper for forurenet vandudledning, som er tilfældet ved brug af vand og højtryksspuling. Evt. gift eller medicinrester kan suges eller fejes op og bortskaffes, som man ønsker. Ingen dampe fra opløsningsmidler og lignende under rengøring.

Tekniske fordele 

Med forskellige stråledyser renses selv vanskelige tilgængelige steder. Tørisblæsningssystemerne arbejder med meget høje rensehastigheder. Tørisblæsning er yderst skånsom med materialeoverfladen, fordi man undgår slitage fra stålbørster, spartler og lignende.

Økonomiske fordele

Med tørisblæsning vil man ofte kunne rense en maskine, mens den er online, og dermed undgå demontering og efterfølgende montering. Dette er af stor økonomisk betydning, da driftstop enten kan undgås eller reduceres drastisk. Omkostningerne til bortskaffelse af blæsemiddel og opløsningsmidler bortfalder.

Med tørisblæsning vil lønudgiften til rengøring og vedligehold ofte kunne reduceres til en brøkdel af det nuværende. Desuden er tørisblæsning yderst skånsom for materialet, da det “frysetørrer” snavset, hvorved man ved hjælp af sugeaggregater fjerner snavset.  

Herefter fremtræder maskinen/emnet fuldstændig blankt og ren, samtidig med at eventuelle bakterier/mikrober normalt dør i kraft af den voldsomme kuldepåvirkning.

Brugen af tørisblæsning

Tørisblæsning kan bruges til en række praktiske formål – både i private hjem, store ejendomslejemål og i industrien.
Her kan du få et overblik over, hvor tørisblæsningen kan benyttes, og hvis du har et specifikt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os her.

Fødevareproduktion

Rengøring af pakkeanlæg, produktionsanlæg og overflader i fødevareindustrien.

Overfladebehandling

Afrensning af udsugningsanlæg og cykloner, der for eksempel benyttes til pulverlakering.

Produktionsudstyr

Rensning af produktionsudstyr, hvor der både er plastik-, metal- og trædele, der skal afrenses.

Grafittirens

Afrensning af grafitti på både mursten, fliser, asfalt, træ og andre materialer.

Skal du bruge arbejdskraft til industrirengøring?
Kontakt os her.

Find os

Hodsager

Broby

Esbjerg

Hasselager

Herlev

Nørre Sundby

Rødekro

Slagelse

Vejle

Viborg

Thisted

Tlf. 9712 0118 

Skade@dis.as